Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare durabilă este cea adoptată în raportul intitulat „Viitorul nostru comun”, elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul 1987: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”. Concret, există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică, socială şi de mediu. Aspectele de mediu, dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială trebuie să fie tratate ca o singură temă. Un ecosistem solid și gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de promovare a unei creșteri economice sustenabile, sunt strâns legate de dezvoltarea bazată pe emisii de carbon scăzute și, de asemenea, contribuie în mod semnificativ la consolidarea capacităților de a rezista la efectele schimbărilor climatice. Cu alte cuvinte, pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, dezvoltarea economică trebuie să fie decuplată de impactul negativ asupra mediului și să se bazeze pe modele de producție și consum sustenabile. Recomandăm în rândul IMM-uri-lor să pună accent pe reciclare, utilizarea surselor alternative de energie și a produselor/ echipamentelor cu emisii reduse de dioxid de carbon, sporirea sensibilizării consumatorilor și utilizarea puterii lor de cumpărare pentru a favoriza produsele și serviciile care se realizează cu emisii reduse de dioxid de carbon, sprijinirea investițiilor în produse necesare reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, inovare și introducerea de noi tehnologii cu emisii reduse de CO2, inițiative de etichetare ecologică și armonizarea standardelor, creșterea disponibilității produselor de consum eficiente și durabile etc.

Pentru o lectură mai aprofundată vă recomandăm:

Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020- partea a-II-a – dezvoltarea durabilă- here

Strategia naţională a României privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon. here

Tipuri de măsuri: here

Utilizarea eficientă a resurselor în UE: here

Inovarea socială

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale. Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al solicitantului – condiții specifice:

 • Metode inovatoare de implicare a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice;
 • Metode inovatoare de combatere a discriminarii;
 • Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserție profesionale a persoanelor defavorizate;
 • Activitati și inițiative care vizează promovare egalității de șane, nedriscriminarea etc.
 • Pentru o lectură mai aprofundată vă recomandăm:

  GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16- august 2018)

  Utilizarea inovării. here

  „Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”:

  În fața provocărilor secolului XXI, puțini cetățeni au competențele complexe care le permit să își bazeze alegerile profesionale și modurile de viață pe înțelegerea relațiilor dintre economie, mediu și societate, dintre procesele pe termen scurt și cele pe termen lung, dintre realitățile locale și cele globale, dintre proiectele lor de viață individuale și obiectivele comune vizate de instituțiile democratice ale țării. Misiunea EDD este de a orienta diversele sisteme de educație spre dezvoltarea largă, în întreaga societate, a acestor competențe complexe, dar totodată indispensabile în contextul secolului XXI. -Sursa PP(politica publica) privind EDD -Educatia in Dezvoltare Durabila. Un ecosistem solid si gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de promovare a unei cresteri economice sustenabile, sunt strâns legate de dezvoltarea bazata pe emisii de carbon scazute si contribuie în mod semnificativ la consolidarea capacitatii de a rezista la efectele schimbarilor climatice. Pentru ca dezvoltarea sa devina durabila, dezvoltarea economica trebuie sa fie decuplata de impacturile negative asupra mediului si sa se bazeze pe modele de productie si consum sustenabile.

  Pentru o lectură mai aprofundată vă recomandăm:

  Propunere alternativă de politică publică: Politica națională de Educație pentru Dezvoltarea durabilă here

  Propunerea a fost elaborată de Rețeaua ONG21, coordonată de Asociația REPER21 și FDSC, în cadrul proiectului „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”,